Szczyt klimatyczny w Warszawie 11-22 listopada 2013

W dniach 11-22 odbywa się w Warszawie szczyt klimatyczny, oficjalnie zwany 19. Konferencja Stron Ramowej Konwencji UN ds. Zmian Klimatu (Conference of the Parties - COP). O ochronie klimatu będą debatować reprezentanci prawie 200 krajów, w tym przedstawiciele rządów, agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, organów Unii Europejskiej, organizacji pozarządowych. Według szacunków Ministerstwa Środowiska, w szczycie klimatycznym COP19 weźmie udział ponad 12 tysięcy osób. 

Polska prezydencja

Wraz z rozpoczęciem szczytu Polska przejęła prezydencję w negocjacjach, która potrwa do pierwszego dnia COP20 w Peru. Obecny szczyt klimatyczny nie przewiduje przełomowych decyzji. Jego głównym priorytetem jest ustalenie dokładnego  harmonogramu globalnych negocjacji nowego porozumienia ws. ochrony klimatu. Obowiązujący obecnie Protokół z Kyoto traci swa moc wiążącą w 2015 r. Stad nacisk na wypracowanie nowego porozumienia.

varsav

Zdaniem szefa resortu środowiska, Marcina Korolec, wynegocjowanie światowego porozumienia klimatycznego w 2015 roku jest osiągalne.

Oto główne priorytety prezydencji Polskiej:

1.      Skonkretyzowaniu mapy dojścia do globalnego porozumienia w 2015r.

2.      Skutecznym wdrażaniu poprzednich decyzji COP z Cancun (COP16), Durbanu (COP17) oraz z Doha (COP18) m.in. pełna implementacja już podjętych decyzji jest podstawą do budowania nowego porozumienia.

3.      Zapoczątkowaniu dialogu i zaangażowania na linii miasta – biznes – politycy - reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego, aby zharmonizować komunikację o zmianach klimatu i działania zmierzające w kierunku adaptacji i mitygacji.

„Nasz klimat, nie twój biznes”

Warszawski szczyt klimatyczny ściągnął do stolicy również aktywistów ekologicznych.

Jeszcze przed rozpoczęciem COP 19 przez Warszawę przeszedł pochód ekologów ze wszystkich stron świata manifestujący swoje niezadowolenie z obecnej polityki klimatycznej. Demonstranci nieśli transparenty z hasłami: "Nasz klimat, nie twój biznes", "Ogrzejcie swoje głowy, nie klimat", "Nie dla zmian klimatu", "Sprawiedliwość i pozytywna energia dla wszystkich", skandują: "Zmieńcie system, a nie klimat!". Pochód otwierał zaś wielki dmuchany globus. Głównym celem manifestujących było pokazanie, że zmiany klimatyczne i polityka ich dotycząca nie są wyłączną sprawą wysoko postawionych urzędników, a każdego przeciętnego człowieka. Uczestnicy manifestacji domagają się m.in. znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych - sprawiedliwie i z uwzględnieniem możliwości rozłożonego na wszystkie kraje, by zatrzymać zmiany klimatyczne i gwałtowne zjawiska pogodowe.

COP

Ekolodzy podkreślają, że rozwiązaniem problemów klimatycznych jest energia odnawialna, efektywność energetyczna i zmniejszanie konsumpcji. Dostosowanie społeczeństw do zmian klimatu musi też uwzględniać los pracowników sektorów gospodarki skazanych na zanikanie - deklarują organizatorzy marszu.

W manifestacji brali udział reprezentanci polskich organizacji ekologicznych i ruchów działających na rzecz ochrony klimatu, przeciwnicy budowy kopalń odkrywkowych, wydobycia gazu i ropy z łupków, przeciwnicy atomu, rolnicy, społecznicy i związkowcy. Z Brukseli specjalnym pociągiem przyjechali ekolodzy z zachodniej Europy, w marszu biorą udział m.in. liderzy frakcji Zielonych w Parlamencie Europejskim, przywódcy ruchów społecznych z całego świata, przedstawiciele krajów grupy Globalnego Południa, m.in. z Filipin.

Ponad głowami polityków…

Zawisł wielki transparent zawieszony na dachu budynku Ministerstwa Gospodarki „Kto rządzi Polską? Przemysł węglowy czy obywatele?”. Jest to akacja zorganizowana przez Greanpeace mająca zwrócić uwagę na fakt, że w tym samym czasie, kiedy w Warszawie rozpoczyna się szczyt klimatyczny, rząd polski organizuje Szczyt Węgla i Klimatu. Polska krytykowana jest przez organizacje pozarządowe za to, że rozbudowuje swoje elektrownie węglowe, które odpowiadają za wysoką emisję CO2.

"Organizacja szczytu węglowego w trakcie negocjacji klimatycznych COP19, to policzek wymierzony ludziom cierpiącym z powodu katastrofalnych skutków zmian klimatu. Należy jak najszybciej zrezygnować z inwestycji opartych na spalaniu paliw kopalnych, na rzecz odnawialnych źródeł energii" - powiedział, cytowany w komunikacie organizacji, przewodniczący delegacji Greenpeace na COP19 Martin Kaiser.

images: 1. 2. 

Oferta na początek nowego roku:
Profesjonalny zabieg higieniczny wykonany przez lekarza dentystę z bezpłatnym przeglądem stomatologicznym i małym zdjęciem RTG

Oferta ważna do 30 kwietnia 2023!

Zobacz więcej

Rejestracja online

Zrób rezerwacje już dzisiaj!

Umów się na wizytę:

×