Informacje na temat ochrony danych osobowych

Praktyka ma na celu spełnienie wymogów ustawy o ochronie danych, akt 2018, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), wytycznych na stronie internetowej Komisarza ds. Informacji, a także naszych profesjonalnych wytycznych i wymagań.

Administratorem danych jest Reka Olasz.

Informacje na temat ochrony prywatności są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.forest-ray.com/privacynotice lub w recepcji lub pocztą elektroniczną, jeśli skontaktujesz się z info@frdentist.co.uk. Zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych podczas przystępowania do leczenia. Celem przetwarzania przez nas tych danych jest zapewnienie optymalnej opieki zdrowotnej.

Kategorie przetwarzanych danych to:

 • Dane osobowe do celów zarządzania personelem i członkami zespołu
 • Dane osobowe w celach marketingowych
 • Dane dotyczące kategorii specjalnych, w tym dane dotyczące stanu zdrowia w celu świadczenia opieki zdrowotnej
 • Dane dotyczące kategorii specjalnej, w tym dane dotyczące stanu zdrowia i szczegółowe informacje dotyczące kontroli dokumentów karnych dotyczących kierownictwa pracowników i członków personelu kontraktowego

Nigdy nie przekazujemy danych osobowych użytkownika stronom trzecim, chyba że mamy umowę na przetwarzanie danych w naszym imieniu a w przeciwnym razie zachowamy poufność. Jeśli zamierzamy skierować pacjenta do innego lekarza lub do opieki wtórnej, takiej jak szpital, uzyskamy zgodę danej osoby przed złożeniem wniosku i udostępnieniem danych osobowych.

 • Dane osobowe są przechowywane w [UE] w formacie cyfrowym lub papierowym]
 • [Dane osobowe są przechowywane w USA w formacie cyfrowym, gdy firma zajmująca się przechowywaniem danych posiada certyfikat Tarcza Prywatności UE-USA]
 • Dane osobowe uzyskuje się, gdy pacjent przystępuje do leczenia, gdy pacjent jest kierowany do praktyki i gdy pacjent subskrybuje listę e-mailową]

Legalna podstawa przetwarzania danych o szczególnych kategoriach, takich jak dane o zdrowiu pacjentów i pracowników, to:

Przetwarzanie jest niezbędne do celów medycyny prewencyjnej lub medycyny pracy, oceny zdolności do pracy pracownika, diagnostyki medycznej, świadczenia opieki zdrowotnej lub społecznej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub społecznej na podstawie Unii lub państwa członkowskiego Prawo państwowe lub umowa z lekarzem

[Inne]

Legalna podstawa przetwarzania danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu to:

Zgoda osoby, której dane dotyczą

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań w celu zawarcia umowy

[Inne]

Okres przechowywania danych specjalnych w rejestrach pacjentów wynosi, co najmniej 10 lat i może być dłuższy w przypadku złożonych zapisów, aby spełnić nasze wymagania prawne. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi 6 lat. Okresy przechowywania innych danych osobowych to dwa lata od ostatniego przetworzenia. Szczegóły innych okresów przechowywania są dostępne w procedurze przechowywania rekordów (M 215) dostępnej w klinice.

Masz następujące prawa do danych osobowych:

 • Prawo do otrzymania informacji
 • Prawo dostępu
 • Prawo do sprostowania
 • Prawo do usunięcia (zapis kliniczny musi być zachowany przez pewien czas)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do sprzeciwu

Więcej szczegółów na temat tych praw można znaleźć w naszych procedurach zarządzania informacją (M 217C) lub na stronie internetowej Komisarza ds. Informacji. Oto kilka praktycznych przykładów Twoich praw:

 • Jeśli jesteś pacjentem praktyki, masz prawo wycofać zgodę na ważne powiadomienia, newslettery, ankiety lub marketing. Możesz nas poinformować o poprawieniu błędów w twoich danych osobowych lub wycofaniu zgody na takie metody komunikacji, jak telefon, e-mail lub SMS. Masz prawo do uzyskania bezpłatnej kopii dokumentacji pacjenta w ciągu jednego miesiąca.
 • Jeśli nie jesteś pacjentem praktyki, masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, otrzymania bezpłatnej kopii w ciągu jednego miesiąca, do poprawienia błędów lub prośby o jej usunięcie. Możesz także wycofać zgodę na takie metody komunikacji, jak telefon, e-mail lub SMS.

Przeprowadziliśmy ocenę wpływu na prywatność (M 217S) i możesz poprosić o kopię z poniższych danych. Szczegóły dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych znajdują się w naszych procedurach oceny ryzyka bezpieczeństwa (M 217M) i procedur zarządzania informacją (M 217C).

Komentarze, sugestie i skargi

Skontaktuj się z Reka Olasz. Bardzo poważnie traktujemy skargi.

Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi lub potrzebujesz porady, skontaktuj się z Biurem ds. Informacji (ICO). Ich numer telefonu to 0303 123 1113, możesz także rozmawiać online z doradcą. ICO może zbadać twoje roszczenie i podjąć działania przeciwko każdemu, kto użył niewłaściwych danych osobowych. Możesz również odwiedzić ich stronę internetową, aby uzyskać informacje, jak złożyć skargę dotyczącą ochrony danych.

Procedury związane z praktyką

Możesz również użyć tych danych kontaktowych, aby zażądać kopii następujących zasad postępowania lub procedur:

Polityka ochrony danych i bezpieczeństwa informacji (M 233-DPT), Polityka zgody (M 233-CNS)

Ocena wpływu na prywatność (M 217S), procedury zarządzania informacjami (M 217C)

Rejestracja online

Zrób rezerwacje już dzisiaj!

Umów się na wizytę:

×